dissabte, 26 de març de 2011

Concursos de rescat en accidents de trànsit a Puigcerdà

CONCURSOS DE RESCAT EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT
                                                                                                                                                              Puigcerdà, 30 de març, 1 i 2 d’abril.


Emplaçament: Pista de skate estació de tren, i parking del costat.
Horaris:  dijous a partir de les 12:00h fins 19:00h aprox.
divendres 9:15h matí 17:00h aprox.
dissabte: 9:15h fins 16:30h aprox.
A les 17:00h aprox. entrega trofeos, Joan Planella i Ramon Serra,
20 equips de 6 bombers total 120 participants de tot Catalunya.
                                                                                                                                                    Trinxan 42 vehicles !!!


5. TIPUS DE MANIOBRES

Segons el tipus de concurs podem trobar:

Ràpida: 10 ó 12 minuts. Simula la presència d’una víctima crítica que requereix una extracció immediata.

Estàndard: 20 minuts. Simula la presència d’una víctima estable que permet una extracció acurada.

Complexa: 30 minuts. Simula la presència de 2 víctimes, una estable i una crítica que requereix una extracció immediata.


6. VALORACIÓ

Hi ha 4 tipus d’assessors diferents:

Assessor de comandament: Valora la actuació del cap de la intervenció.

Assessor tècnic: Valora especialment els aspectes tècnics de la intervenció.

Assessor Sanitari: Valora especialment el tracte dispensat a la víctima.

Assessor d’Interior: Fa de víctima. Col·labora amb l’Assessor Sanitari.
7. CALENDARI 2011

Els concursos d’enguany en els que es preveu la participació d’equips del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, són:

Concurs intern dels Bombers de la Generalitat: Puigcerdà, 30 de març, 1 i 2 d’abril.

Concurs Nacional: Cullera (València), del 26 al 29 d’abril.

Concurs Mundial: Nova Zelanda, durant el mes de juliol.


1. INTRODUCCIÓ

Des dels anys 90, bombers d’arreu del món dinamitzen i fomenten la formació del seu personal d’intervenció mitjançant l’organització de concursos de rescat en accidents de trànsit.

En aquests concursos, equips de bombers s’enfronten a escenaris d’accident amb víctimes simulades que recreen amb absolut realisme les condicions d’un accident de trànsit, sota la supervisió d’uns assessors (jutges) que valoren la maniobra.

2. OBJECTIUS

El principal objectiu d’aquests concursos és la millora de les capacitats tècniques dels bombers de cara a la intervenció en accidents de trànsit.

El format de concurs ajuda a motivar, però els resultats no serveixen per res més que per comprovar la qualitat de la feina feta.

La participació en concursos interns, nacionals i mundials fomenta l’intercanvi de coneixements i la millora mútua.

A més, aquests concursos apropen la feina dels bombers als ciutadans.
3. TIPUS DE CONCURSOS

Els concursos poden ser:

Concurs Intern: Hi participen equips d’un únic Cos de Bombers.

Concurs Nacional: Hi participen equips de diferents cossos de bombers de l’estat classificats en els seus concursos interns.

Concurs Mundial: Hi participen els equips classificats en els seus concursos nacionals.

4. ORGANITZACIÓ

Segons el concurs, la organització recau sobre diferents estaments:

Concurs Intern: Organitzat per un cos de bombers amb la col·laboració d’APRAT (Associació Nacional de Rescat en Accidents de Trànsit).

Concurs Nacional: A l’estat espanyol l’organitza l’APRAT amb la col·laboració d’un servei de bombers local.

Concurs Mundial: Organitzat per la WRO (World Rescue Organisation) amb la col·laboració d’una associació nacional i el servei de bombers local.


Adjunto tríptic i ressalto en color blau les característiques del concurs de Puigcerdà

Cap comentari:

Publica un comentari